Kvicklera kan stoppa nytt bostadsområde: ”Vi visste inte det var så här dåligt”

Nya Annebergs centrum ska få 400 bostäder och ett nytt äldreboende. Men i marken finns instabila jordlager med kvicklera och nu tvingas kommunen till nya geotekniska undersökningar. Och det kan påverka projektets storlek.
– Vi visste inte att det var så här illa, säger Emma Kjernald, chef på samhällsbyggnadskontoret.