Kungsbackas säkerhetschef slutar: ”Fortfarande allvarligt läge”

Hon har jobbat som kommunens säkerhets- och beredskapschef i tider av pandemi samt ett förnyat krigshot från Ryssland. Nu lämnar Lotta Blomqvist sin tjänst på Kungsbacka kommun. Samtidigt bedömer beredskapschefen lägesbilden som fortsatt allvarlig.
– Det värsta scenariot är väpnat angrepp, säger hon.