Kungsbackas gymnasieelever är skötsamma och skolkar minst i hela Halland. Det visar ny statistik från CSN.
Kungsbackas gymnasieelever är skötsamma och skolkar minst i hela Halland. Det visar ny statistik från CSN. Bild: Stig Hedstrom

Kungsbackas gymnasieelever skolkar minst i Halland

Kungsbacka är den kommun i Halland där lägst andel gymnasieelever fick studiebidraget indraget på grund av skolk det senaste läsåret. Det visar färsk statistik från CSN.

ANNONS

I Halland var det sammanlagt 616 gymnasieelever som under läsåret 2021/2022 fick sitt studiebidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro. Det motsvarar 5,1 procent av de totalt 12 152 gymnasieeleverna, och innebär att Halland är det län där minst andel gymnasieelever fått sitt bidrag indraget på grund av skolk.

Och bland de halländska kommunerna är det Kungsbackaeleverna som sköter sin närvaro bäst. I kommunen var det 105 av de 3 641 gymnasieeleverna, motsvarande 2,9 procent, som fick sitt bidrag indraget.

Minskad frånvaro under pandemin

Under pandemin där stora delar av gymnasieutbildningen i landet bedrevs på distans minskade den ogiltiga frånvaron.

– En effekt av distansundervisningen var att den generella närvaron ökade och eleverna var i högre utsträckning i tid till lektionerna. Samtidigt har det varit svårare för lärarna att bedöma i vilken utsträckning eleven varit närvarande eller inte, vilket också kan ha påverkat frånvaro­rapporteringen, säger Peter Engberg, analytiker på CSN i ett pressmeddelande.

ANNONS

Andel elever med indragen studiehjälp 2021/2022

Kungsbacka: 2,9 procent

Varberg: 4,6 procent

Hylte: 4,8 procent

Falkenberg: 5,1 procent

Halmstad: 6,9 procent

Laholm: 8,0 procent

Men det senaste året har andelen gymnasieelever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk ökat, och är nu tillbaka på samma nivå som tidigare.

– Under läsåret 2021/2022 kunde klassrumsundervisningen i högre utsträckning pågå som vanligt. Därför var det också väntat att den ogiltiga frånvaron skulle stiga till nivåerna innan pandemin, säger Peter Engberg.

Stora variationer

Högst andel elever som blev av med studiebidraget på grund av skolk fanns under det gångna läsåret i Gotland (12,4 procent) och Gävleborg (11,9 procent). Variationen är stor i landet.

– Några återkommande och stabila trender är att den ogiltiga frånvaron är som högst under gymnasiets tredje år, att pojkar i genomsnitt skolkar mer än flickor, att frånvaron är högre inom yrkesprogrammen jämfört med de högskoleförberedande gymnasieprogrammen, samt att fristående gymnasieskolor har högre inrapporterad frånvaro än kommunala gymnasieskolor säger Peter Engberg.

LÄS MER:Se bilderna från studenten på Aranäsgymnasiet

LÄS MER:Se bilderna från studenten på Elof Lindälvs gymnasium

LÄS MER:Studentfesten fortsätter på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium

ANNONS