Kungsbackas energiplan är 23 år gammal: ”Stor omställning”

Enligt lag är varje kommun i Sverige skyldig att ha en aktuell energiförsörjningsplan. Den senaste som Kungsbacka redovisat är från 1999. Bland annat finns utmaningar för nyetableringar av företag, visar en rapport.
– Vi pratar jättemycket energi, säger Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef.