Kungsbacka ska få ny stadspark och bro

Nya Hallabäcksparken ska byggas med en gång- och cykelbro över Kungsbackaån. Just nu pågår samrådet och i bästa fall byggstartas projektet 2024.
– Men först måste vi ha en vattendom, och myndigheterna har tuffa krav, säger projektledaren Henrik Åhnbrink.