Kullaviksbor rasar mot kommunens beslut: ”Har inte pratat med oss”

Konflikten är inte ny. Men efter att byggnadsnämnden nu antagit en detaljplan för två områden i Kullavik går invånarna till gemensam motattack och överklagar till mark- och miljödomstolen.
– Sånt här gör att man mister förtroendet, säger Christina Höglund-Strand som är en av många som påverkas av den tilltänkta detaljplanen.