Krisstöd erbjuds till hemtjänstpersonal

Efter nattens händelse i Vallda kommer nu kommunen att tillsätta krisstöd. Två kvinnor från hemtjänsten fick fly undan branden och de skadades allvarligt.
– Vi vet ganska lite, cheferna har jobbat mycket med anhöriga i det här allvarliga och tragiska läget, säger Isa Urun, verksamhetschef för Vård & Omsorg.