Kravet – nybyggda villan måste rivas: ”Ovanligt”

En villa i de västra delarna av Kungsbacka har klassats som svartbygge och ska rivas. Huset har stått klart sedan 2016, men saknar både startbesked och bygglov och är dessutom byggt i strid med detaljplanen.
– Det måste rivas, det finns inga alternativ, säger byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén (M).