Kören återuppstod – sjöng på Vässingsödagen

Under pandemin gick förra kören omkull. Nu har Karin Olander Carlson och hennes kamrater startat en ny – Ö-kören. Under Vässingsödagen sjöng de igen.
– Det här betyder väldigt mycket för folket här, säger Karin, som även håller i trådarna för ortens högtidsdag.