Kommunen backar om kritiserade matförslaget

Tommy Rydfeldt (L), ny ordföranden för individ- och familjeomsorgen, bjöds in till möte med föräldrar och anhöriga till funktionshindrade. Högt på agendan hamnade kommunens hantering av LSS-gruppen – och det kritiserade förslaget om kalla luncher på daglig verksamhet. Ett förslag som nu har dragits tillbaka.
– Ett typexempel på hur det inte får gå till, sa Rydfeldt.