Klart: Antalet kommunalråd i Kungsbacka minskas

Nu är det klart hur ordförandeposterna i de politiska nämnderna fördelas. En förändring är att antalet kommunalrådsposter minskas till två.