Kapareskolans rektor: ”Vi kan inte göra så mycket mer”

Efter det bråk som uppstod i samband med en fotbollsmatch i Onsala i helgen höjs röster om att fler vuxna behövs där unga rör sig. Samtidigt anser Kapareskolans rektorer att deras budskap nådde fram.
– Vi tycker att informationen vi gick ut med har bidragit i positiv riktning, säger Ylla Hinsch, rektor.