Jättefynd av parkslide – helt område angripet

När Kungsbacka kommun inventerade bostadsområdet hittades invasiva växtarter på 38 olika platser. Mest bekymmer väcker parkslidet, som finns i flera stora bestånd. Inte mindre än 4 000 kvadratmeter av monsterväxten hittades.
– Jag har aldrig sett något liknande, säger Solveig Gunnarsson, teknikförvaltningens sakkunniga på problemväxter.