Jättearenan nära maxgräns – kan behöva bantas ner

Budgeten var satt till max 550 miljoner kronor. Men även efter indexuppräkning är kommunen nära att slå i taket.
– Vi håller på att kämpa, säger Sven Erik Bergström, hållbarhetsspecialist på Kungsbacka kommun.
Troligen kommer projektet att bantas.