Inga pengar till kampen mot invasiva arter i Kungsbacka: ”Kastade i sjön”

I år finns inga pengar för att arbeta med att utrota invasiva arter. Detta efter att regeringen nästan halverat anslaget till naturvård i årets budget.
– Ju längre tid det går utan att vi kan bekämpa och begränsa spridningen desto större och dyrare blir problemet, säger Frida Sundqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Halland.