Högre matpriser leder till att fler handlar på kampanj: ”Får passa på”

De senaste månaderna har matpriserna ökat mer än under hela 2021. Samtidigt ser de två billigaste butikerna inte någon enorm skillnad i hur kunderna handlar.
– Vi märker att man i högre handlar på kampanj, säger Mahmut Hasani, butikschef på Willys i Kungsbacka.