Hög smittspridning pressar vården i Halland

Smittspridningen av så väl covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus är fortsatt hög. Många inneliggande patienter med luftvägsinfektioner och samtidigt stor sjukfrånvaro bland personalen skapar ett ansträngt läge på Hallands sjukhus.