Hemtjänst larmar om slopad paus och mer arbete

Högre arbetsbelastning och indragna pauser. Nu slår hemtjänsten larm. Genom facket har de anmält situationen till arbetsgivaren.
”Det finns risk för ohälsa”, skriver skyddsombudet.