Hedeleden blir Kungsbackas största trafiksatsning: ”En förutsättning”

Hedeleden blir Kungsbackas största trafiksatsning på länge. Vägsträckan är bara en kilometer lång, men kommer att avlasta en hel del trafik. Den kommer även att innehålla Kungsbackas första väg för snabbcyklister.