Ivo är kritiska till att en patient med malignt melanom behandlats med fryskirurgi istället för att skickas vidare till läkare. Bilden är en genrebild som är tagen på en annan mottagning.
Ivo är kritiska till att en patient med malignt melanom behandlats med fryskirurgi istället för att skickas vidare till läkare. Bilden är en genrebild som är tagen på en annan mottagning. Bild: Niklas Maupoix

Hård kritik mot skandalkliniken i Kungsbacka – missade hudcancer

Fläckmottagningen i Kungsbacka får hård kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för felaktiga behandlingar som skett efter att verksamheten förbjudits. Anmälaren är en patient vars cancer missades.
– Jag gör detta för kundernas skull och jag tänker fortsätta när det här är över, säger kvinnan som driver mottagningen.

ANNONS
LocationKungsbacka|
|

Kvinnan som drivit mottagningen blev i mars av med sin sjuksköterskelegitimation, efter ett beslut av HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). Detta efter att hon fortsatt bedriva den verksamhet med inriktning på borttagning av hudförändringar, som ett och ett halvt år tidigare förbjudits. Kvinnan menar dock att det var hennes eget beslut att lämna ifrån sig legitimationen.

– Jag behöver den inte, jag är pensionerad sjuksköterska efter 40 år. Jag kan inte ha kvar legitimationen om jag vill fortsätta med min verksamhet. Det enda felet jag gjort är att inte ta reda på vilka regler som gäller för en sjuksköterska som bedriver den här typen av mottagning.

ANNONS

LÄS MER:Lätt att boka tid på skandalkliniken: ”Jag kommer att fortsätta”

Spridd cancer

Den anmälande patienten besökte under våren 2020 Fläckmottagningen för första gången för att behandla en hudförändring på armen. Kvinnan som driver mottagningen utförde fryskirurgi på fläcken, utan önskat resultat. Patienten återkom en dryg månad senare och genomgick ytterligare en omgång fryskirurgi. Inte heller den hjälpte, och under hösten sökte patienten i stället hjälp på en hudmottagning där man konstaterade att fläcken var malignt melanom, cancer. Patienten skickades till operation, och vid ett av ingreppen undersökte man även lymfkörtlarna i armhålan. Tester visade att en av lymfkörtlarna innehöll en metastas, en dottertumör. Cancern hade spridit sig.

”Fryskirurgi är helt ofarligt”

Ivo bedömer att undersökningen på Fläckmottagningen var bristfällig och att patienten borde skickats på vidare undersökning redan vid första besöket, men att det är extra anmärkningsvärt att behandlingen återupptogs vid andra besöket. Vårdgivaren, den före detta sjuksköterskan, håller inte med.

– Fryskirurgi är helt ofarligt. När man kommer till mig ska man ha varit hos läkare innan. På hudmottagningen och vårdcentralen får man inte hjälp med att ta bort godartade förändringar. Jag hjälper kunderna.

Hon hävdar till och med att hennes behandling med fryskirurgi skyndade på anmälarens ärende.

– Efter behandlingen läkte inte såret, eftersom det var malignt melanom. Om han inte hade kommit till mig så hade det inte upptäckts. Jag minns inte om jag sa till honom att han skulle gå till vårdcentralen.

ANNONS

LÄS MER:Läkare gjorde tre felbedömningar – får arbeta kvar: ”Kunde ha dött”

Journaler saknas

Den anmälda mottagningen i Kungsbacka kritiseras också för utebliven dokumentation. Det finns inga journalanteckningar från den anmälande patientens besök, vilket Ivo menar är en brist utifrån kraven i patientdatalagen. Vid vård av patienter ska patientjournal föras och den som har legitimation är skyldig att föra journal över patienterna som vårdas. Kvinnan medger alltså att hon gjort fel som inte tagit reda på vilka regler som gäller när en legitimerad sjuksköterska ger vård, men påstår att dokumentation inte behövs för hennes verksamhet.

LÄS MER:Fick felaktig injektion – kommunen anmäler sig själva

– Det behövs inte om patienterna håller reda själv. Många patienter kommer tillbaka till mig och då har jag översyn. Jag brukar fotografera och patienten får bilderna, så det finns ingen anledning till dokumentation.

”Behövde pengar till hyran”

Hon kommenterar det faktum att hon fortsatt ta emot patienter efter att verksamheten förbjudits.

– Jag behövde pengar till hyran av lokalen.

Ivo har även gjort en åtalsanmälan.

ANNONS