Här ska det byggas nya hyreslägenheter

Kommunala bostadsbolaget Eksta har byggplaner. Nyligen skrevs ett avtal gällande 150 bostäder i de södra delarna av Anneberg.
Utöver det är tre ytterligare områden nära att bebyggas med hyresrätter.