Här finns kommunens bästa förskolor – enligt föräldrarna

Årets föräldraenkät, där vårdnadshavare betygsätter sina barns förskolor, visar återigen på ett relativt högt snitt i Kungsbacka. Högst helhetsbetyg av alla har föräldrarna till barn på Lyngfjälls förskola i Vallda satt.
– Vi har fått mycket beröm på utvecklingssamtalen, säger Christin Lidvall.