Här är vägarna i kommunen som kan få ny asfalt: ”Räcker inte till”

Väg 158 kommer att asfalteras. Men det är inte den enda. Kungsbacka-Posten har kartlagt vilka vägar i kommunen som ska få nya beläggning.
– Bristerna syns mer och mer, säger Charlie Dib, enhetschef för väg södra på Trafikverket.