Handels: ”Måste mota Olle i grind”

Färska siffror från Arbetsförmedlingen visar på ökade varsel nationellt inom framförallt handels och industrin. På fackförbunden Handels och IF Metall säger man att det finns en oro bland medlemmarna – men någon varselvåg är det ännu inte tal om i Halland.