Han driver Hallands största sociala företag: ”Vi tar hand om varandra”

Affärsidén är att renovera och sälja gamla cyklar och alla anställda är personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden.
– Vi är ett lag, tar hand om varandra och stressar inte, säger Lasse Person, eldsjälen som startade K2C efter en lång karriär i näringslivet. Idag räknas de som ett av Hallands största sociala företag.