Stora driftstörningar med sjukresor, färdtjänst och skolskjuts

Sedan tidiga måndagsmorgonen har det varit stora störningar i bokningssystemen för taxiresor i Halland. Detta påverkar sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar.