Granskning av patientsäkerheten på Hallands sjukhus Varberg fortsätter

Ivo riktade skarp kritik mot Hallands sjukhus i slutet av förra året. Region Halland bemötte kritiken men myndigheten är fortfarande inte nöjd utan fortsätter hålla koll på att bristerna åtgärdas.