Funkisföräldrar ställde politiker mot väggen: ”Vill visa konsekvenserna”

Efter år av nedskärningar och sparbeting är Kungsbackas funkisföräldrar på krigsstigen. På onsdagskvällen ställdes kommunalråden mot väggen, vid ett panelmöte om kommunens besparingar på LSS-området.
– Vi vill visa konsekvenserna av alla nedskärningar på den här verksamheten, säger FUB-ordföranden Kerstin Tegnér.

ANNONS

Mötet på restaurang Matverket vara bara ett av flera som arrangerats av det alltmer aktiva föräldranätverket för funkisföräldrar. Tidigare har de haft dialogmöte med kommunala bostadsbolaget Eksta. Då handlade det om bristen på bostäder för unga med funktionshinder.

Nu samlade de tre fyra höga politiker, för en diskussion kring framtiden för framför allt unga funktionshindrade. På agendan stod att informera om konsekvenserna av de senaste årens tuffa besparingar på LSS-området.

Kerstin Tegnér, ordförande för FUB Kungsbacka, förklarar att dialogen med tjänstemän och ansvariga politiker mer eller mindre försvann samtidigt som de tuffa sparbetingen sjösattes.

– Syftet med det här är att de ska få reda på vad som faktiskt händer med våra barn när man bara fortsätter att skära ner på den här verksamheten, säger hon.

ANNONS

Besparingar slog hårt

Nämnden för individ och familjeomsorg, som har ansvar för LSS-frågorna fick för några år sedan ett sparbeting på runt 50 miljoner. FUB och funkisföräldrarna menar att besparingarna var alltför hårda och slog alldeles för hårt mot gruppen funktionshindrade.

– För oss handlar detta om flera delar, både tillgången till bostäder med särskild service, men också om daglig verksamhet, tillgången till korttidsvistelser för avlastning, eller möjlighet för ungdomarna att åka på lägerverksamhet. Men det handlar också om hur särskolan fungerar och hur Kungsbacka kommun tillämpar riktlinjer för den här gruppen människor, riktlinjer som inte alls stämmer med rättspraxis, säger Kerstin Tegnér.

Passar ett valår

Kritiken mot kommunens hantering av LSS-gruppen och bristen på boendeplatser och korttidshem har funnits i flera år. Men nu har gruppen anhöriga fått momentum, där FUB, Föreningen utvecklingsstörda barn, unga och vuxna fått draghjälp av nätverket funkisföräldrar.

– Och så är det valår, så det passar bra att lyfta de här frågorna. Kommunalråden ska i alla fall vara informerade om vilka konsekvenser alla nedskärningar får för våra anhöriga och ungdomar, säger Tegnér.

Alla var där

Mötet samlade ett 40-tal personer och kommunalråden Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) och Monica Neptun (L) var på plats, tillsammans med socialdemokraternas förstanamn till höstens val, Magdalena Sundqvist.

ANNONS

Malin Moberg från gruppen Funkisföräldrar i Kungsbacka inledde med att gå igenom den enkätundersökning de gjorde i samband med att gruppen bildades.

– Det visade sig att ingen av de här föräldrarna någonsin hade fått lämna sina åsikter i en enkät förut, berättade hon och gick igenom svaren, där tre av fyra föräldrar tyckte att Kungsbacka inte levde upp till LSS-lagens krav.

– 85 procent svarade att deras barn inte fick det de hade rätt till, och varannan förälder har någon gång sjukskrivit sig på grund av stress eller utmattning med anledning av detta, fyllde Malin Moberg på.

Brist på bostäder

Att ingen av föräldrarna någonsin fått svara på en kommunenkät förvånade flera av de församlade politikerna. Enkätundersökningar är annars en av de vanligaste metoderna för att mäta vad invånarna tycker om den kommunala servicen.

Bristen på bostäder för unga funktionshindrade var ett annat ämne där flera föräldrar hade många frågor till kommunalråden. En pappa berättade att han vänt sig till kommunen för att söka bostad till sin 17-åring.

– Han är 25 nu, och jag har fortfarande inte fått något svar. Hur länge ska man vänta egentligen?

Lisa Andersson kunde bara konstatera att ”så ska det inte fungera”.

– Om du har vänt dig till kommunen så är vår policy att du i alla fall ska få en återkoppling inom två dar, svarade hon.

ANNONS

Ofta avslag

Men trots att kommunalrådet Fredrik Hansson gick igenom en lista med kommande service- och gruppbostäder så vittnade många föräldrar om att deras ungdomar fått avslag när de sökt plats på gruppbostad. I stället hänvisas de till den ordinarie bostadsmarknaden och till att söka hemtjänst för att få hjälp med vardagen.

– Men detta handlar om en kille som absolut inte ska sitta ensam och vänta på hemtjänsten, han behöver bo på en gruppbostad, berättade föräldern.

Liberalernas Monica Neptun menade till slut att det bara var att säga som det är.

– Vi har byggt för lite tidigare, det är bara att vara ärliga och medge det, sa hon.

Lovade bättring

En återkommande kritik från föräldrarna handlade om bristen på dialog med både tjänstemän och politiker under senare år. Och där kunde de församlade kommunalråden lova bot och bättring på stående fot.

– Jag kan bara säga att det låter konstigt att man inte haft någon dialog med er som grupp. För oss som kommun är det viktigt att ha en dialog med våra invånare, utan den så kommer vi ingenstans, sa Lisa Andersson och fick en spontanapplåd.

LSS ska utläsas Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den infördes i början av 90-talet och ska ge personer med funktionsnedsättning hjälp att leva som alla andra.

ANNONS

LÄS MER:Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning lär sig att cykla

LÄS MER:Ingen lösning för krisande kvinnojour – politisk enighet men inga pengar

LÄS MER:Frustration i bostadsfrågan bland funkisföräldrar: ”Stort behov”

ANNONS