Åsa Gårdsskola stod klar 2008 men blev snabbt för trång. Nu föreslås högstadieeleverna flyttas. Bo Gärdhagen och Madelene Lundqvist har barn på skolan och är kritiska till planerna.
Åsa Gårdsskola stod klar 2008 men blev snabbt för trång. Nu föreslås högstadieeleverna flyttas. Bo Gärdhagen och Madelene Lundqvist har barn på skolan och är kritiska till planerna. Bild: Mia Sandblom

Föräldrarna protesterar mot skolflytten: ”Strider mot lagen”

Högstadieeleverna på Åsa Gårdsskola kan flyttas till Frillesåsskolan, så lyder senaste förslaget för att råda bot på trångboddheten. Men förslaget strider mot skollagen. Det menar föräldrarna till sjundeklassarna.
– Man får inte flytta elever för att ge plats åt nya, säger Bo Gärdhagen.

ANNONS
|

LÄS MER:Så trångbodd är ditt barns skola – många är fyllda till max

En ny skola beräknas vara på plats i Åsa 2026, men behovet av nya lokaler är akut. Redan höstterminen 2022 behöver en ny lösning vara på plats och det står nu mellan att antingen organisera om de lokaler som finns, eller flytta några årskurser till antingen Åsaskolan eller Frillesåsskolan.

Frillesåsflytt är värsta scenariot

– Det värsta scenariot är ju en flytt till Frillesås, men även en flytt inom Åsa skulle påverka skolgången. Får man med sig lärarna? Ur barnets perspektiv är det inte optimalt att göra den flytten i nionde klass, säger Madelene Lundqvist.

Hon och Bo Gärdhagen tillhör de föräldrar som har barn som nu går i sjuan, och som därmed riskerar att behöva byta skola inför sista året på högstadiet. Totalt 53 av föräldrarna till barn i den årskursen har skrivit under ett öppet brev till skolchefen och Nämnden för förskola och grundskola. Där framhåller man riskerna med att byta sammanhang och delvis byta lärare och eventuellt klasser inför sista året i grundskolan, samma år som avgångsbetygen sätts. Föräldrarna nämner även distansundervisningen till följd av pandemin som ett argument för att eleverna kommer behöva extra trygghet och stöd inför återstående läsår på högstadiet.

ANNONS

Skolchefen är på turné

– Det är bara tre föräldrapar vi inte har fått tag på, och som vi därför inte vet var de står i frågan. Men ingen av dem vi pratat med tycker att en flytt är en bra idé, berättar Bo Gärdhagen.

LÄS MER:Efter endast 13 år – skolan är redan för liten

Skolchefen Maria Andersson gör nu en turné där hon träffar brukarråden på de tre aktuella skolorna, och hon säger att problemet är att alla tycker olika. Ett beslut ska tas senast 16 juni och hon vill inte säga vilket alternativ som ligger bäst till. Mentorerna på Åsa Gårdsskolan har dock i mejl till elever och föräldrar skrivit att en flytt till Frillesåsskolan är det alternativ som förvaltningen tycks ses som mest troligt. I dagsläget har Frillesåsskolan kapacitet att ta emot 660 elever, men efter att pågående tillbyggnad är färdig har man plats för hela 840 elever. Idag går knappt 600 barn där.

– Något pågår. Våra barn har fått svara på enkäter om vad de olika alternativen skulle innebära, säger Madelene Lundqvist.

Stoppa nästa förskoleklass

Hon och Bo Gärdhagen menar att man med det öppna brevet med namnunderskrifter vill agera och presentera andra alternativ. De föreslår att flytta förskolan Stora Loket från baracken och installera skolbarn där istället. Alternativt att bromsa inflödet av nya elever, och placera nästa kull med förskoleklasser någon annanstans.

ANNONS

Men föräldrarna vill med uppropet också belysa vad man menar är ett brott mot skollagen.

– Man får inte flytta elever för att ge rum åt andra. Det finns rättspraxis från 2014 då någon skola gjorde det och fick fel, säger Gärdhagen.

LÄS MER:Rektorn på Engelska skolan känner sig som hemma: ”Vi har en mer formell stil”

Han syftar på tionde kapitlet, paragraf 30 och 31 i skollagen, som säger att en som blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte detta medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Skolchefen Maria Andersson känner till paragrafen och säger att man kan tolka det som att om årskursen inte finns på skolan så kan eleverna flyttas.

– Vi ska naturligtvis inte bryta mot lagen, men detta är ju inte första gången i historien som en skola gör en omorganisering, säger hon.

ANNONS