Föräldrar kontaktas efter motorungdomarnas stök

Vårdslös körning, högljudda spontanfester och skadegörelse. Den motorburna ungdomen orsakar problem i Kungsbacka.
Nu får föräldrar till målgruppen brev med uppmaningar och tips om trafikregler och uppförande.
– Vi måste jobba brett, det här är en del av av många åtgärder, säger Simon Wallengren, samordnare på Brottsförebyggande rådet i Kungsbacka kommun.