Föräldrar i Kungsbacka fick mejl om andras barn: ”Väldigt olyckligt”

I samband med en enkätundersökning som pågår gällande förskolor i Göteborgsregionen har mejl med barns personuppgifter hamnat hos fel vårdnadshavare. Kungsbacka är en av kommunerna som drabbats.
– Det är väldigt olyckligt, säger Julia Tryggvadottir Tollesson, tillförordnad chef på förvaltningen Förskola och grundskola i Kungsbacka.