Flest viltolyckor i Kungsbacka – i hela länet

Nu är risken för viltolyckor som störst. I Kungsbacka skedde flest olyckor i hela länet förra året.