Flera överträdelser vid strandskyddstillsyn

Flera fall av nedskräpning – och otillåtna bebyggelser.
Det blev resultatet när kommunen kontrollerade strandskyddet från Tjolöholm fram till Kungsbacka.
Nu måste fastighetsägarna agera.
– Alla blir lika behandlade, säger Eva Solbräcke, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka kommun.