Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Bild: Claudio Bresciani / TT

FHM: Då måste vi återinföra restriktionerna

De svenska coronarestriktionerna är numera ett minne blott. Men på Folkhälsomyndigheten tar man höjd för en dystrare framtid. I en ny plan listar myndigheten tre möjliga scenarier – och restriktionerna som då måste återinföras.

ANNONS

Det har gått ett par månader sedan i princip alla coronarestriktioner slopades i Sverige. Kvar är klisterlappar om att hålla avstånd och det kollektiva minnet av hur vi fick anpassa våra liv.

Men än är det för tidigt att helt blåsa faran över. I en ny beredskapsplan som Folkhälsomyndigheten överlämnat till regeringen finns tre möjliga scenarier för hur smittspridningen skulle kunna se ut i framtiden.

Planens värsta tänkbara utveckling, som kallas Hypotetisk situation C, innebär sannolikt återinförda publiktak vid evenemang och att covid-19 åter klassas som allmänfarlig eller samhällsfarlig.

Använda munskydd

En rad välbekanta rekommendationer skulle också bli aktuella, som att arbeta och studera hemifrån, hålla avstånd och undvika icke-nödvändiga resor.

ANNONS

Även att använda munskydd ”i miljöer där det är svårt att hålla avstånd till andra personer” finns nu med här.

För att denna grad av restriktioner skulle bli aktuella krävs dock att det är en ny virusvariant, där tidigare immunitet inte biter, som sprids. Den ska också orsaka svår sjukdom i relativt hög utsträckning.

Det är risken för allvarlig sjukdom och död, samt belastningen på vården, som avgör vilka smittskyddsåtgärder som sätts in. I Hypotetisk situation C bedömer FHM att både hälso- och sjukvården och samhället i stort drabbas hårt – som under våren 2020.

Då krävs inga åtgärder

Situation B liknar C, men med ett virus utan samma förmåga att orsaka allvarlig sjukdom. Även här återinförs restriktioner och rekommendationer, men inte i samma utsträckning som vid situation C. Exempelvis finns inte lagändringen som möjliggör publiktak med här.

I situation A cirkulerar ett virus som de flesta är immuna mot, och av de som smittas får de flesta bara en mild sjukdom. I sådana fall motsvarar smittan ungefär en vanlig influensa och inga ytterligare smittskyddsåtgärder skulle behövas.

FHM understryker att det rör sig om hypotetiska utvecklingar och inte prognoser. De är baserade på underlag från UK Scientific Advisory Group for Emergency, ECDC och WHO.

ANNONS

Klassificering av covid-19

Från den 1 april 2022 klassificeras covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, utan listas i stället som en anmälningspliktig sjukdom i smittskyddsförordningen.

När smittspridningen stabiliserades under vårvintern 2022 upphörde den så kallade covid-19-lagen också att gälla. Folkhälsomyndigheten har därmed inte längre rätt att fatta beslut om begränsningar för att hindra spridning av covid-19.

ANNONS