Fem skolor släppte ut sina studenter – följ utspringet

Det är studentdags. Kungsbacka-Posten följde utspringet på Elof Lindälv, Sveriges Ridgymnasium, Praktiska gymnasiet, LBS Kreativa och Drottning Blanka. Se alla bilder här.