Facket larmar om fulla skolor – risk för brandsäkerheten

Gymnasieskolorna i Kungsbacka är liksom många grundskolor fyllda till brädden. Nu slår facket larm – om brandsäkerheten.
– Om det skulle börja brinna så är det en stor risk för oss lärare och elever, säger Martina Enghardt, skyddsombud på Lärarförbundet.

ANNONS

LÄS MER:Så trångbodd är ditt barns skola – många är fyllda till max

Nyligen skrev Kungsbacka-Posten om trångboddheten på kommunens grundskolor. Flera skolor är fyllda över max och andra är på gränsen.

Det har facket att reagera. Ronnie Ripgården, lärare och ordförande i Lärarförbundet, säger att arbetsmiljön och arbetsbelastningen påverkas.

Salarna är anpassade

– Utanför själva klassrummet blir trångboddheten synlig i kapprum, korridorer, bamba, NO-salar och salar för praktisk-estetiska ämnen (hemkunskap och slöjd bland annat) som är anpassade efter ett visst antal elever. Trångboddhet är självklart en arbetsmiljöfråga även för eleverna. Lokalerna ska ju bidra till en lugn, trygg och säker utbildningsmiljö, säger Ronnie Ripgården.

Han är orolig av flera olika anledningar.

– Som fackförbund får vi till oss att trängsel och trångboddhet med fler elever i klasserna påverkar luftkvalitén i klassrum, utrymningsvägar och brandsäkerhet. Brandsäkerhetsfrågan har jag fått till mig har varit uppe på samverkansmöten på gymnasieskolorna. Detta oroar oss.

LÄS MER:Eleverna om inbrottet på Elof Lindälvs gymnasium: ”Jävla omoget”

Bänkarna flyttas runt

Martina Enghardt är lärare i historia och engelska på Elof Lindälvs gymnasium och även ombudsman på samma skola. Hon utvecklar oron för bränder.

Martina Enghardt, lärare i historia och engelska på Elof Lindälvs gymnasium.
Martina Enghardt, lärare i historia och engelska på Elof Lindälvs gymnasium. Bild: Tobias Sandblom

– Under en lektion är det lätt att bänkar flyttas runt i klassrummet eftersom eleverna vill sitta bredvid varandra. Bänkarna är väldigt rörliga, de sitter inte fast, säger Martina Enghardt.

LÄS MER:Så här kommer Kungsbackaborna fira studenten

Vad kan det få för följder?

– Det kan bli svårt vid vissa utrymningar. Redan innan är det svårt att röra sig i klassrummet när man ska hjälpa eleverna. Vi har tagit upp brandsäkerheten när vi haft lokal samverkansgrupp. Om det skulle börja brinna och bänkarna är i oordning, så innebär det en stor risk för oss lärare och för elever. Det här är inget som vi pratat med räddningstjänsten om, säger Martina Enghardt.

Vad säger skolledningen och arbetsgivaren när ni tagit upp frågan?

– När vi lyft det utifrån brandsäkerheten så har vi fått svar att det ska finnas markeringar i golvet som visar hur bänkarna ska stå. Men det följs ju inte alltid. Då läggs ansvaret på läraren att städa i ordning klassrummet efter sig och det är inte alltid att det finns tid till det.

Upplever ni trångboddhet på fler sätt?

– Det har med schemaläggningen att göra. Vi har börjar lyfta frågan om hur vi ska få plats med ytterligare 100 elever trots att vi inte har större lokaler. Det är tajt som det är nu. Det märks bland annat genom att det är tätt mellan lektionerna. Nu har det varit annorlunda under corona-pandemin, men annars märks det tydligt, säger Martina Enghardt.

Kommer att öka med 100

Apropå trångbodda gymnasieskolor så säger befolkningsprognosen att det de närmaste åren kommer ytterligare 100 elever som ska fördelas ut på gymnasieskolorna i Kungsbacka.

– Om man tittar på befolkningsprognosen och utgår ifrån att cirka 70 procent fortsatt väljer Kungsbackas kommunala gymnasieskolor så ökar vi med runt 100 elever. Just nu har vi prognostiserat för en ökning av elever fram till 2028 och därefter en utplaning av kurvan. Ökningen är 30-50 elever per år. Totalt, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef på gymnasium och arbetsmarknad.

Hon tror inte att det finns något fog för oron kring brandsäkerheten kopplad till trångboddhet.

– Det finns inget som tyder på bekymmer med trångboddhet kopplat till brandskyddsfrågan. Eleverna på Elof Lindälv har blivit färre över åren och vi har blivit mycket bättre på att nyttja hela veckans schematid till undervisning, till exempel hela fredagseftermiddagen.

LÄS MER:Efter covidkritiken – nu backar kommunen om städrutinerna på skolorna

Antal elever på Elof Lindälvs gymnasium:

Läsår 17/18: 1 474

Läsår 18/19: 1 478

Läsår 19/20: 1 451

Läsår 20/21: 1 425

Källa: Kungsbacka kommun

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS