Epadunk och energikrig – här är de nya orden: ”Behöver förnya oss”

Nu är årets nyord presenterade. Och vem har inte redan slängt sig med uttrycken brösta, avkarbonisering, selfiemuseum och barbiecore? Kungsbacka-Posten besökte stadshuset, biblioteket och kyrkan för att se hur institutionerna hänger med i utvecklingen.
– Det är spännande. Vi inom kyrkan borde nog fundera mer på hur vi använder språket, säger diakoniassistent Mikael Svensson.