En vecka in på terminen – fortsatt skolbusskaos

En vecka har gått sedan barn och föräldrar i Dotetorp i Åsa protesterade mot de nya skolbussturerna. Sedan dess har linjebusskorten spärrats, och boende har upptäckt att skyltarna vid busshållplatserna är bortplockade. Men det råder oklarhet kring tidtabellen. Och vissa elever får vänta timmar på att komma hem.
– Det blir bara snurrigare och snurrigare, säger Andrea Wallroth, som har barn på sträckan.