Efterlängtade beskedet: Skårbyskolan godkänd

Kungsbackas nya prestigeskola har blivit ett fiasko när besiktning efter besiktning underkänts. Den senaste besiktningen har pågått i över en vecka. Och en viktig pusselbit är nu på plats inför inflyttning.
– Den stora nöten att knäcka har varit styrentreprenaden och den är nu godkänd, säger Maria Rosenberg, verksamhetschef på serviceförvaltningen.