Efter protesterna – ny vändning om diket på populära stranden

Planeringen för bättre dagvattenhantering i Åsa har pågått i flera år. Men det är först nu, när grävandet ska påbörjas, som protesterna kring ett öppet dike på Vita sand gett resultat. Nu har frågan blivit en politisk angelägenhet.
– Ja, vi känner att vi behöver göra ett omtag där, säger Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för teknik.