Efter kritiken – fakta om dagmammor tvetydig

Två partier ville avslå ärendet. Det blev ett mellanting. Politikerna beslöt att frågan om dagbarnvårdarna måste kompletteras.
– Underlaget var för magert, säger Emanuel Forsell (M), ordförande i nämnden för för- och grundskola.