Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Drabbade mammorna önskar handfast hjälp vid suicidrisk

Ulrica Scott Malmgren och Linda Grinvald har upplevt det värsta en förälder kan vara med om. Deras barn har avslutat sina liv.
Nu vill de hjälpa andra i samma situation. Ulrica och Linda har läst igenom kommunens handlingsplan för suicidprevention och efterlyser handfast hjälp.
– Varje led måste fungera, säger Linda Grinvald.

Linda glömmer aldrig det kaos som uppstod i familjen när civilpolisen knackade på för att meddela att hennes styvson Andreas avlidit. Nästan exakt ett år senare fann Ulrica Scott Malmgren själv sin son Mathias död i sitt rum.

Dödsorsaken i båda fallen var suicid.

Lämnades i chock

– I det läget behövs professionellt stöd som hör av sig och följer upp. Men hjälpen du får i nuläget är obefintlig, säger Linda Grinvald.

Två Kungsbackafamiljer lämnades i chock efter det värsta tänkbara beskedet. Det var 2018 respektive 2019 och Linda och Ulrica har kommit en bit i sorgebearbetningen. De vill nu hjälpa till att stötta andra.

Ulrica Scott Malmgren tog initiativet till att starta gruppen Änglaföräldrar på Facebook. Där välkomnar hon andra föräldrar i Kungsbacka som gått igenom samma sak som hon gjort.

Vill prata med andra drabbade

– Jag var ute efter en liten grupp, där alla bor i närheten. Jag vill kunna mötas i verkligheten, säger hon.

När Linda Grinvald fick höra talas om Ulricas grupp tog hon genast kontakt. Nu, bara några veckor senare, har de blivit en samling föräldrar som träffats på ett första möte.

– Alla är i olika stadier, jag och Linda har kommit längst. Den här gruppen kan vara ett komplement till professionell hjälp, det är väldigt värdefullt att prata av sig, säger Ulrica.

– Ja, jag gick faktiskt främst med för att hjälpa andra, jag saknade den hjälpen själv, ingen skall behöva gå igenom detta ensam, kan jag finnas där med lite tröst så gör jag gärna det, säger Linda.

LÄS MER: Nathalie Danielsson - 2,3 miljoner följare och mobbad

Kommunens första handlingsplan

När dessa två föräldrar gick igenom sitt livs värsta trauma upplevde de att de stod ensamma tillsammans med familjen. Någon tydlig plan från samhället fanns inte. Inte heller innan dess var det lätt att se till att ungdomarna fick den hjälp de behövde. Någonstans brast länken vilket fick förödande konsekvenser.

Nu har Kungsbacka kommun för första gången tagit fram en handlingsplan för suicidprevention. Linda Grinvald och Ulrica Scott Malmgren har läst den.

– Det är bra att man har gjort den. Det behövdes en kompetenshöjning, säger Linda.

Handlingsplanen utgår från Region Hallands plan i samma syfte. Det är Kultur & fritid som samordnat arbetet, men arbetsgruppen har även bestått av representanter från förvaltningarna Individ & Familjeomsorg, Teknik, Samhällsbyggnadskontoret, För- & Grundskola, Vård & Omsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad.

LÄS MER: Vännerna vill lyfta fram ungas psykiska och fysiska hälsa: ”Du är viktig”

Fyra suicid om dagen i Sverige

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med suicidprevention, och konkret minska antalet suicid och suicidförsök i kommunen.

På ett nationellt plan ligger Kungsbacka under medel vad gäller utförda självmord. I hela riket begicks 18,7 suicid per 100 000 invånare, mellan 2010 och 2019. I Kungsbacka låg motsvarande siffra på 11,8, enligt siffror som uppges i den kommunala handlingsplanen.

Det är dock ingen tröst för Ulrica och Linda, och de andra medlemmarna i gruppen Änglaföräldrar.

Oroande utveckling bland unga

Den svenska självmordsstatistiken minskade kraftigt mellan 1970-talet och början av 2000-talet. Därefter har minskningen saktat in, och går nu långsamt. Bland ungdomar mellan 15 och 24 år har utvecklingen vänt, och går nu sakta uppåt. Det är just den gruppen Ulricas och Lindas söner tillhörde. Mathias blev 19 år, Andreas 24.

Mathias hade kontakt med Bup under uppväxten, men efter 18-årsdagen hänvisas personer med psykiska problem till vuxenpsykiatrin. Föräldrar har därefter inte någon insyn i vården. Mycket av ansvaret hamnar då på den unga personen i kris.

– Vad gör man då som förälder? Ditt barn var 17 igår men 18 idag, och då kan jag inget göra längre som förälder. Ditt barn blev myndigt och skall helt plötsligt ta eget ansvar nu. Vad hände över en natt, frågar sig Linda Grinvald.

Hon vill ha snabba, handfasta åtgärder, och trycker också på att samordningen måste fungera.

– Det är inte så att ingen gör något. Många gör något. Men det gäller att få ihop allt, varje led måste fungera, säger Linda.

Drömmer om kristeam

Det är just detta som oroar henne och Ulrica när de läser kommunens nya handlingsplan. De återkommer till en önskan om samlad kompetens, med en gemensam budget.

– Jag drömmer om ett kristeam där all kompetens finns, och där alla vet vem som gör vad, säger Ulrica.

Handlingsplanen innehåller en mängd förslag som ska utredas. Man ska exempelvis utreda möjligheten att införa ett suicidpreventivt program till skolan, man ska utreda utbildningsbehov, utreda om det finns behov av fler insatser för riskgrupper, utreda hur man arbetar med efterlevandestöd. Men man ska också ta fram rutiner, utveckla och fortsätta arbeta med det man redan genomfört.

– Planen är inte så detaljerad att vi riktigt kan få en uppfattning om den, säger Ulrica Scott Malmgren.

LÄS MER: Ny psykmottagning för unga: ”Ska bli enklare få någon att tala med”

Varningssignaler kan finnas

Till Ulrica hör det då och då av sig föräldrar som är oroliga för sina barn med psykisk ohälsa och som eventuellt är suicidala.

– Det finns uppenbarligen ett stort behov av stöd även för dessa föräldrar. Ett stöd som de känner att de inte får idag.

Hon funderar själv på hur hon och andra hade kunnat inse var på gång, innan det var för sent. Hon önskar att hon och resten av omgivningen hade bättre koll på varningssignalerna, så länge Mathias levde.

– Jag tillhörde dem som aldrig trodde att mitt barn skulle ta livet av sig. Nu i efterhand har jag sett checklistan som Suicide Zero har på sin hemsida. Allt stämmer, varenda punkt. Jag önskar jag visste det tidigare.

”Varenda person är viktig”

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att minska självmorden i Sverige. På hemsidan står det att man ska vara observant på om en person är ledsen, tillbakadragen, känner sig hopplös eller värdelös. Man ska vara uppmärksam på om någon isolerar sig allt mer, uttrycker tankar om döden eller börjar ge bort sina saker.

– Det är våra barn, inte bara en siffra i statistiken. Dessa barn och ungdomar har ett ansikte, det är våra barn, allas barn, vår framtid, som inte längre finns bland oss, säger Linda Grinvald.

Hit kan du vända dig om du mår dåligt:

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80

Bris – Barnens rätt i samhället för dig under 18 år på telefonnummer 116 111 eller chatta på bris.se

Mind Självmordslinjen – chatt på mind.se och telefon: 90 101

Hjälplinjen: 0771-22 00 60

Riksförbundet SPES - SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, telefon: 020-18 18 00. Kl 19-22 kvällstid

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungsbacka-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.