Det föds färre i Sverige – men Kungsbacka går mot strömmen

Det föddes färre barn i Sverige under årets första halvår jämfört med samma period i fjol. Kungsbacka går dock emot den nationella trenden: här har det fötts fler barn än förra året.