Därför ser du nya stolpar på utvalda platser

Gamla traditionella stolpar plockas ner. Längs banvallen mellan Åsa och Frillesås testas nu sensorstyrd belysning.
– Vi gör det på fem platser i kommunen, säger Emir Halalkic, verksamhetschef på teknikförvaltningen.