Bostadsbyggandet i Halland förväntas minska kraftigt

Skyhög inflation och kraftigt höjda räntor väntas slå hårt mot byggindustrin under 2023. Boverket varnar för en halvering av antalet nya bostadsrätter och byggmarknaden i Halland rankas tredje sämst i Sverige, sett till 2023 års utveckling.