Bostadsbubblarna – här byggs tre jätteområden

Vid sidan av alla satsningar i stadskärnan planeras just nu tre gigantiska bostadsområden i utkanterna av Kungsbacka. Det handlar om Forsbergen, Gräskärr och Voxlöv, som på sikt ska att fyllas med tusentals nya bostäder.
– Voxlöv kommer bli som en helt ny stadsdel, säger samhällsbyggnadschefen Lovisa Eld.