Boendes önskemål formar parken i Björkris

Det kom in många önskemål från boende på hur man ville att den nya parken i Björkris ska se ut. Grönska, bänkar, grillplats, pulkabacke och utegym stod högt upp på listan.
– Jag hoppas att resultatet kommer tas emot väl, säger projektledare Jonas Wallsten.