Boende i Kolla oroas av trafiken: ”Vågar inte släppa ut barnen”

De boende är oroliga över trafiksituationen på Bärnstensvägen i Kolla. Samtidigt visar kommunens mätningar att läget är godtagbart.
– Vi hoppas det blir en lösning innan någon blir överkörd, säger Maria Rohdén.

ANNONS
|

Maria Rohdén bor på Bärnstensvägen, i husen närmast Inlagsleden och hon är orolig för sina barns säkerhet varje dag. Hon har pratat med flera grannar som precis som hon upplever trafiken som ett hot.

– Vi har ingen trottoar på vår sida, utanför vår tomt är man på gatan.

Maria flyttade in när området var nytt, och fortfarande inte färdigbyggt. Då hade hon inga barn. Sedan dess har stadsdelen färdigställts och belastningen på vägen ökat. Nu har familjen dessutom utökats med en treåring och en femåring. Oron ligger i att de ska bli påkörda av bilarna som hon upplever kör för fort mellan husen.

ANNONS

– Vår väg har dessutom blivit en sorts genväg för bilar som vill undvika trafiken på Inlagsleden på morgonen och eftermiddagen, precis när barnen går till och från skolan, säger Maria Rohdén.

Hennes granne Sanna Tidflo håller med om att det känns oroligt att släppa ut barnen.

– Det är inte rimligt att ha 30 km/tim. som max på en så liten väg, med tanke på att ena sidan inte har trottoar, säger hon.

Mätningar har nyligen genomförts

Grannarna har varit i kontakt med kommunen, som känner till missnöjet. Länge avvaktade man eventuella åtgärder. Först ville man bygga färdigt området för att få rättvis statistik på trafiken. Sedan kom pandemin.

– När vi mäter trafik så ska situationen vara så normal som möjligt. Vår teori är att fler arbetat hemma senaste året, därför har vi försökt vänta ut pandemin. Men nu har det dröjt så länge att vi inte kunde vänta längre. Därför mätte vi trafiken på Bärnstensvägen nu i slutet av mars, säger Charlotta Ljungkull, enhetschef på Planering Trafik och Park på Teknik.

Bild: Mia Sandblom

En liten diskret mätare placerades högt upp på en stolpe. Meningen med den är nämligen inte att skrämma bilförare att tillfälligt sakta ner, utan syftet är att uppmäta vad den genomsnittliga hastigheten är på vägen. Resultatet har kommit, men man har ännu inte hunnit djupdyka i någon analys. Klart är dock att hastigheten generellt inte överskrider gränsen på 30 kilometer i timmen.

ANNONS

– Medelhastigheten visar 22 km/tim. och 85-percentilen, det vill säga den hastighet som 85 procent av bilarna håller sig under är 27 km/tim, säger Sara Johansson, trafikingenjör på Kungsbacka kommun.

Gupp är inte aktuellt i Kollaområdet

Sanna Tidflo som bott i området i många år är skeptisk till att räkna snitthastigheten.

– Problemet är ju de som kör för fort. Det bor barn här, och de är oberäkneliga. Att inte ta hänsyn till det är att bortse från nollvisionen, säger hon.

Sara Johansson säger att man på Teknik inte hunnit diskutera resultatet, men att de i nuläget inte ser att något behöver göras. Klart är att hinder i form av vägbulor är uteslutna som lösning i Kolla av geotekniska skäl. Underlaget i området består av lera och gupp på vägarna skulle därför innebära störande vibrationer. Men det är också ytterst tveksamt om några andra insatser kommer på tal inom kort.

– Det finns ju alltid fortkörare, tyvärr. Men vi ser i nuläget inte att något behöver göras, säger Sara Johansson.

ANNONS