Besöksbråket: Politikerna tänker trotsa rektorerna

Politikerna i Kungsbacka vill besöka skolorna – ofta. Men nu sätter rektorerna ner foten och har begärt att beslutet ska prövas i domstol. Och de får experten med sig.
– Politikerna kan inte köra över rektorerna, säger David Ryffé, universitetslektor på Göteborgs universitet.