Beslut klubbat om Ekhagas och Vickans framtid

På torsdagen höll nämnden för Vård och omsorg möte i fullmäktigesalen. En av punkterna som skulle avhandlas var huruvida kommunens avtal med vårdföretaget Vardaga skulle förlängas eller inte.
– Utifrån de granskningar och den rapport som Qvalify lämnat har vi valt att förlänga avtalet med ett år, säger nämndens ordförande Hravn Forsne (M).